Personen- en familierecht

Zorgvuldig scheiden is heel belangrijk, zeker als er kinderen bij betrokken zijn. Bij Couronne Advocaten is derhalve een zorgvuldige afhandeling van zowel de echtscheiding als de daaraan verwante kwesties evident.

Wij behandelen alle zaken op het gebied van Personen- en Familierecht: 
echtscheiding, 
verbreken van samenwonen, alimentatieprocedures, contact- en zorgregelingen,
gezagkwestie(s), het verdelen en verrekenen van huwelijksgoederengemeenschappen (afwikkelen huwelijkse voorwaarden), ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing.
Op al deze deelgebieden wordt bijna dagelijks geadviseerd en geprocedeerd. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om door mediation uw kwestie(s) op het gebied van personen- en familierecht te regelen.

samen verder

Contact

  Bezoekadres
  1e Dorpsstraat 22
  3701 HB Zeist

  info@c-advocaten.nl
  T 030 – 75 199 18
  F 030 – 75 229 59